Medytacja

Work-life balance (medytacja w biznesie) to koncepcja zachowania równowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym. Oznacza harmonijne przenikanie się tych dwóch obszarów. Praca, rodzina i pasje mają tworzyć integralną całość, co przekłada się na zbalansowane i zdrowe funkcjonowanie każdego człowieka.

Brak równowagi pomiędzy tymi sferami życia i chroniczny stres prowadzą do spadku motywacji i satysfakcji z pracy, które są podstawą zaangażowania w obowiązki zawodowe. Z kolei wypalenie zawodowe odbija się na sytuacji rodzinnej oraz samopoczuciu psychicznym. Spada zaangażowanie pracowników oraz efekty ich pracy, a firma zmaga się z ciężką atmosferą i zaczynają pojawiać się zwolnienia. Na szczęście zachwianiu równowagi można przeciwdziałać, a także powrócić do stanu czerpania satysfakcji z pracy i życia osobistego.

Jak pracuję?

Koncepcja work-life-balance jest mi szczególnie bliska. Nie tylko promuję rozwój integralny, ale osobiście doświadczyłam korzyści płynących z jego zastosowania. Udało mi się przywrócić równowagę we własnym życiu i swoją wiedzą oraz praktyką dzielę się z uczestnikami szkolenia. Wyróżniają mnie unikatowe metody i narzędzia, z których korzystam – medytacja ZEN oraz medytacja socjalna. Ich stosowanie pozwala zaangażować równolegle ciało, umysł, serce i duszę oraz prowadzi do głębokiej medytacji, oczyszczenia się z emocji, co w rezultacie przywraca równowagę w życiu prywatnym i zawodowym.

Jakie efekty przynosi wprowadzenie work-life balance?

 • Wzrost produktywności i kreatywności pracowników
 • Wzmocnienie motywacji do pracy przez czynnik pozafinansowy
 • Realny zysk finansowy dla firmy
 • Mniejsze koszty rotacji i utrzymanie talentów w firmie
 • Sprawniejsza organizacja pracy i zarządzanie czasem
 • Przewaga konkurencyjna na rynku pracy – budowanie marki pracodawcy (employer branding)
 • Wsparcie dla działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

Dowiedz się, jak stać się atrakcyjnym pracodawcą, zyskać zaangażowanych pracowników i osiągać większe zyski finansowe.

Skontaktuj się

Komu potrzebne jest wprowadzenie work-life balance?

Tobie, jeśli chcesz:

 • Zwiększyć motywację pracowników
 • Poprawić atmosferę w firmie i jakość pracy
 • Wzmocnić wizerunek firmy jako pracodawcy
 • Zapobiegać wypaleniu zawodowemu lub z nim walczyć
 • W doraźny i szybki sposób pomóc sobie i innym w kontrolowaniu emocji
 • Być sobą i pozwolić na to innym

Forma szkolenia

 • Warsztaty grupowe
 • Sesje indywidualne
 • Coaching

Metody i techniki

 • Medytacja ZEN – sesje indywidualne i grupowe
 • Medytacja Socjalna – sesje grupowe
 • Praca z emocjami
 • Sesje yogi dla biznesu

Przykładowe tematy work-life balance:

 • Spotkanie z samym sobą – kim jestem i dokąd zmierzam?
 • Zarzadzanie emocjami
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego i work-life balance
 • 360 stopni emocji